இலங்கையில் பேரூந்தில் ம.ய.ங்.கி வி.ழு.ந்.த இளைஞனுக்கு நே.ர்.ந்.த க.தி : அ.ச்.ச.த்.தி.ல் பயணிகள்

இலங்கையில் பேரூந்தில் ம.ய.ங்.கி வி.ழு.ந்.த இளைஞனுக்கு நே.ர்.ந்.த க.தி : அ.ச்.ச.த்.தி.ல் பயணிகள்

கெக்கிராவை -மரதன்கடவல எட்டவீரவெவ பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவர் பேருந்தில் சென்றுகொண்டிருந்த போது தி.டீரெ.ன சுகவீ.னமு.ற்று உ.யி.ரி.ழந்.துள்ளார்.

பேருந்துக்குள் இந்த இளைஞர் மயங்கி வி.ழுந்.துள்.ளதுடன் வைத்தியசாலைக்கு எடுத்துச் செல்லும் போதே இ.ற.ந்.து விட்டதாக பிரதேசத்திற்குப் பொறுப்பான பொதுச் சுகாதார பரிசோதகர் தெரிவித்துள்ளார்.

இதனையடுத்து அனுராதபுரம் வைத்தியசாலையில் நடத்தப்பட்ட பி.சி.ஆர் பரிசோதனையில் இளைஞனுக்கு கோவிட் வைரஸ் தொற்று இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

29 வயதான இளைஞனே இவ்வாறு உ.யிரி.ழந்து.ள்ளார்.

You might also like