யாழ்ப்பாணம் மாநகரசபைக்குட்ப்பட்ட பகுதிகள் சுத்தப்படும் நடவடிக்கை முன்னெடுப்பு

யாழ்ப்பாணம் மாநகரசபைக்குட்ப்பட்ட பகுதிகள் சுத்தப்படும் நடவடிக்கை முன்னெடுப்பு

யாழ்ப்பாணம் மாநகர சபைக்குட்பட்ட வீதியோரங்களை சுத்தப்படும் நடவடிக்கை இன்றையதினம் மாநகர சபையினரினால் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது.

யாழ்ப்பாணம் நகரை அழகுற மாற்றுவோம் எனும் கருப்பொருளின் கீழ் முன்னெடுக்கப்பட்ட இச் செயற்றிட்டத்தின் மூன்றாம் கட்டமாக யாழ் நூலகத்தின் முற்பகுதி பாதை , நீதிமன்ற பின்பகுதி , பாடசாலை வீதி என்பன சுத்தப்படுத்தப்பட்டது.

மாநகர சபை ஊழியர்களினால் வீதியோர புற்கள் அகற்றப்பட்டதுடன் , குப்பைகளையும் முழுமையாக அப்புறப்படும் நடவடிக்கை நடைபெற்று வருகின்றது.

You might also like