கிளிநொச்சி குளத்தினுள் ச.டல.மாக காணப்பட்ட இ.ளம்பெ.ண் : விசாரணையில் வெளியாகியுள்ள தகவல்

கிளிநொச்சி குளத்தினுள் ச.டல.மாக காணப்பட்ட இ.ளம்பெ.ண் : விசாரணையில் வெளியாகியுள்ள தகவல்

கிளிநொச்சி அம்பாள் குளத்தில் பெ.ண்ணொ.ருவர் ச.டல.மாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார்.

கிளிநொச்சி காவல்துறை பிரிவிற்குட்பட்ட அம்பாள் குளத்தில் இவ்வாறு பெண்ணின் ச.டல.ம் கரை ஒ.துங்.கியுள்ளது. குளக்கட்டினை அண்மித்து ஒதுங்கியுள்ள ச.டல.ம் தொடர்பில் காவல்துறையினருக்கு தகவல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

குறித்த பெண் 30 வயது மதிக்க தக்கவர் என்பதுடன், பாதணிகள், கைப்பை ஆகியனவும் ச.டலத்.துடன் காணப்படுகின்றது.

குறித்த பெண்ணின் ம.ரணம் தொடர்பிலான விசாரணைகளை கிளிநொச்சி காவல்துறையினர் ஆரம்பித்துள்ளனர். ச.டலத்.தை கிளிநொச்சி மாவட்ட நீதவான் நீதிமன்ற நீதிபதி பார்வையிட்டதன் பின்னர் ம.ரண விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்படவுள்ளது.

ச.ம்ப.வம் தொடர்பில் கிளிநொச்சி காவல்துறையினர் பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.

You might also like