அதிக வேகத்தில் பயணித்த மோட்டார் வாகனம் : கோ.ர விபத்தில் தம்பியின் கண் முன் உ.யிரி.ழந்.த அண்ணன்

அதிக வேகத்தில் பயணித்த மோட்டார் வாகனம் : கோ.ர விபத்தில் தம்பியின் கண் முன் உ.யிரி.ழந்.த அண்ணன்

புத்தல பகுதியில் அதிக வேகத்தில் பயணித்த மோட்டார் வாகனம் ஒன்று வீதியை விட்டு விலகிச் சென்று மரத்தில் மோ.தி வி.பத்துக்குள்.ளாகியுள்ளது.

புத்தல பெல்வத்தை பிரதேசத்தில் இடம்பெற்ற விபத்தில் 23 வயதுடைய இளைஞன் ஒருவர் உ.யிரி.ழந்.துள்ளா.ர்.

இந்த விபத்தில் உயர்தரத்தில் கல்வி கற்கும் மாணவன் உட்பட மற்றுமொருவர் கா.யம.டைந்துள்.ளார்.

புத்தல பொலிஸ் பிரதேசத்தை சேர்ந்த பெல்வத்தை சீனி நிறுவனத்திற்கு அருகாமையில் வி.பத்.து ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்த ச.ம்ப.வத்தி.ன் போது தம்பியின் கண் முன்னே அண்ணன் உ.யிரி.ழந்.து.ள்ளார் என தெரியவந்துள்ளது. கா.யம.டைந்.த தம்பியினால் அவரை காப்.பாற்.ற முடியாமல் போயுள்ளது.

கா.யமடை.ந்த பாடசாலை மாணவன், உ.யிரி.ழந்.தவரின் கடைசி சகோதரன் என தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

You might also like