இந்திய கடற்பரப்பில் படகுடன் 2 இலங்கையர்கள் தமிழக கடலோர கா.வல் பொ.லிஸாரினால் கை..து

இந்திய கடற்பரப்பில் படகுடன் 2 இலங்கையர்கள் தமிழக கடலோர காவல் பொ.லிஸாரினால் இன்று புதன் கிழமை கைது செய்யப்பட்டனர்.

இலங்கையில் இருந்து கட.த்தல் பொருட்களுடன் வந்தனரா என்பது குறித்து கை.து செய்யப்பட்டவர்களிடம் பாதுகாப்பு வட்டார அதிகாரிகள் தீவிர வி.சாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.


ராமேஸ்வரம் அடுத்து உச்சிப்புளியில் அமைந்துள்ள இந்திய கடற்ப.டையின் ஐ.என்.எஸ் பருந்து வி.மானப்ப.டை மு.காமிற்கு சொந்தமான ரோ.ந்து வானூர்தி இன்று புதன் கிழமை காலை இந்திய – இலங்கை சர்வதேச கடல் எல்லையில் ரோ.ந்து பணியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தது.

அப்போது இந்திய க.டற்பரப்பில் ச.ந்தே.கத்திற்கு இடமான முறையில் இந்திய விசை பட.குடன் நின்று கொண்டிருந்த இலங்கை படகை நோக்கி ஹெலிகாப்டர் தா.ழ்வாக சென்றதை கண்ட இந்திய படகு அங்கிருந்த த.ப்பி சென்றது.

ஆனால் இலங்கை படகு அங்கிருந்து தப்ப முடியாமல் இந்திய க.டற்ப.டையிடம் சி.க்கியது.

நடுக்கடலில் சி.க்கியவர்களை இந்திய கடற்ப.டை வீ.ரர்கள் ப.டகையும் அதில் இருந்த 2 பே.ரையும் தனுஸ்கோடி அ.ரிச்சல் முனை கடற்கரைக்கு செல்லும் படி தெரிவித்தனர்.

ஆனால் படகில் இருந்தவர்கள் இலங்கை க.டல் பகுதிக்குள் செல்ல முயன்ற போது இந்திய கடற்.ப.டை வீரர்கள் ஹெலிகொப்டரை தாழ்வாக செலுத்தி படகையும் அ.திலிருந்த மூவரையும் அ.ரிச்சல்முனை கடல் பகுதிக்கு கொண்டு வந்து விட்டனர்.

இதனையடுத்து அங்கு சென்ற தமிழக கடலோர காவல் குழும ஆய்வாளர் கனகராஜ் படகில் இருந்த இருவரிடம் வி.சா.ரனை நடத்தினர்.

மேலும் கை.து செய்யப்பட்ட அருள் குரூஸ், ரேகன் பாய்வா ஆகிய இருவரும் இலங்கை மன்னார் பேசாலை பகுதியை சேர்ந்தர்கள்.

இவர்கள் இலங்கையில் இருந்த மீன் பி.டிக்க வந்து எல்லை தெரியாமல் இந்திய எ.ல்லைக்குள் வந்தனரா? அல்லது இலங்கையில் இருந்து தங்க க.ட்டிகளை க.டத்தி வந்தனரா?, அல்லது நடுக்கடலில் தமிழக வி.சைபடகில் இருந்து சமையல் ம.ஞ்சள் மூ.ட்டைகளை வாங்குவதற்காக வந்த போது இந்திய கடற்ப.டையிடம் சி.க்கின.ரா என்ற கோணத்தில் மத்திய, மாநில உளவு துறை அதிகாரிகள் தீ.விரமான வி.சாரனை நடத்தி வருகின்றனர்.

You might also like