புத்தாண்டு பிறக்கும் போதே இலங்கையில் இடம்பெற்ற ப.டுகொ.லைகள்

நாட்டின் பல்வேறு பிரதேசங்களில் 3 கொ.லை சம்பவங்கள் பதிவாகி உள்ளதாக பொலிஸ் ஊடக பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.

நேற்று மாலை இடம்பெற்ற கொ.லைகள் இரண்டும் த.வறான உறவு காரணமாக இடம்பெற்ற கொ.லைகள் என தெரியவந்துள்ளது. திஸ்ஸமஹாராம சந்தகிரிகம பிரதேசத்தில் 48 வயதுடைய பெண் ஒருவர் தனது காதலனின் தா.க்.கு.த.லா.ல் உ.யிரிழந்துள்ளார்.

இதேவேளை, ஹிதோகம, ஹீனாபோவாகம பிரதேசத்தில் 45 வயதுடைய நபர் ஒருவர் த.வறான உறவு காரணமாக கொ.லை செய்யப்பட்டுள்ளார். குறித்த நபர் வெ.ட்டி கொ.லை செய்யப்பட்டுள்ளார்.

உ.யிரிழந்த நபர் தொடர்பில் இருந்த பெண்ணின் கணவரே அவரை வெ.ட்டி கொ.லை செய்துள்ளார். அத்துடன் பொத்துஹெர ரத்கல்ல பிரதேசத்தில் 64 வயதுடைய தனது தந்தையின் க.ழுத்தை நெ.றித்து 45 வயதுடைய மகன் கொ.லை செய்துள்ளார்.ச.ம்பவங்கள் தொடர்பில் வி.சாரணைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக பிரதி பொலிஸ் மா அதிபர் அஜித் ரோஹன தெரிவித்துள்ளார்.

You might also like