புத்தாண்டு காலத்தில் இலங்கை போக்குவரத்துச் சபை சாதனை!

புத்தாண்டு காலத்தில் இலங்கை போக்குவரத்துச் சபை சாதனை வருமானத்தை ஈட்டியுள்ளதாக இலங்கை போக்குவரத்துச் சபையின் பிரதான கட்டுப்பாட்டு முகாமையாளர் பீ.எச்.ஆர்.ரீ. சந்திரசிறி தெரிவித்துள்ளார்.

இதற்கு முன்னை ஆண்டுகளை விடவும் இந்த ஆண்டு புத்தாண்டு காலத்தில் இலங்கை போக்குவரத்துச் சபை கூடுதல் வருமானம் ஈட்டியுள்ளது. கடந்த 6ம் திகதி முதல் 16ம் திகதி முற்பகல் வரையிலான காலப் பகுதியில் இலங்கை போக்குவரத்துச் சபை 72 கோடி ரூபா வருமானத்தை கிடைத்துள்ளது.

கடந்த 8ம் திகதி மட்டும் 86.4 மில்லியன் ரூபா வருமானம் கிடைத்துள்ளது. ஊவா, வடமேல், சபரகமுவ ஆகிய மாகாணங்களில் கூடுதல் வருமானம் ஈட்டப்பட்டுள்ளது.

இதேவேளை, எதிர்வரும் 25ம் திகதி வரையில் புத்தாண்டு காலத்திற்கான விசேட பஸ்கள் சேவையில் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

You might also like