39ஆவது நாளாக தொடரும் பன்னங்கண்டி மக்களின் போராட்டம்

கிளிநொச்சி – பன்னங்கண்டி சரஸ்வதி கமம் மற்றும் ஜொனிக் குடியிருப்பு பிரதேச மக்கள் முன்னெடுத்துள்ள போராட்டம் 39ஆவது நாளாக இன்றும் தொடர்கின்றது.

குறித்த மக்கள் தமது குடியிருப்பு காணிக்கான ஆவணம் மற்றும் அடிப்படை வசதிகள் நிரந்தர வீட்டுத்திட்டம் என்பன இதுவரை கிடைக்கவில்லை, எனவே இவ்வளவு காலமும் அடிப்படை உரிமை இல்லாத மக்களாக வாழ்ந்து விட்டோம் இனியும் வாழ முடியாது, தயவு செய்து எமக்கான காணி உரிமத்தினை வழங்குங்கள் எனக் கோரி குறித்த போராட்டத்தை ஆரம்பித்திருந்தனர்.

மேலும், தமக்கான காணி உரிமம் கிடைக்கும் வரை போராட்டம் தொடரும் என போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

You might also like