கிளிநொச்சி மாவட்ட செயலகத்தினை யாழிலிருந்து வந்த அதிபர்கள் பார்வையிட்டனர்

கிளிநொச்சி மாவட்ட செயலக உற்பத்திதிறன் செயற்பாடுகளை வடமாகாண கல்வி திணைக்களத்தின் கீழ் யாழ்ப்பாணத்தில் அதிபர்கள் சேவையில் முன்பயிற்சியினை பெற்றுக்கொண்டிருக்கும் அதிபர்கள் நேற்றையதினம் (2.05.2017வருகைதந்து பார்வையிட்டு சென்றுள்ளனர்

தேசிய உற்பத்திதிறன் செயலகத்தினால் அரச அலுவலகங்கள், தனியார் நிறுவனங்கள் மற்றும் பாடசலைகள் என பல நிறுவனங்களுக்கிடையே ஆண்டுதோறும் உற்பத்தி திறன் போட்டி நடைபெற்று வருகின்றது. இப்போட்டியில் 2015ம் ஆண்டு கிளிநொச்சி மாவட்ட செயலகம் முதன்முறையாக போட்டியிட்டு அகில இலங்கை ரீதியில் இரண்டாம்  இடத்தைப் பெற்றுக்கொண்டமையினையிட்டு அண்மைக்காலமாக அரச மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள், பாடசலைகள் என பல அமைப்புகள் கிளிநொச்சி மாவட்ட செயலகத்தினை பார்வையிட்டு வருகின்றார்கள்.

அந்த வகையில் இன்று மாவட்ட செயலகத்தின் உற்பத்தி திறன் செயற்பாடுகள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கான வினைத்திறனுடன் கூடிய சேவையினை பார்வையிடுவதற்காகவும்  செயலக பணியாட்தொகுதியுடனானஅனுபவப்பகிர்வினை மேற்கொள்ளும் பொருட்டு புதிதாக நியமனம் பெற்ற அதிபர்கள்  கிளிநொச்சி மாவட்ட செயலகத்திற்கு விஜயமொன்றினை மேற்கொண்டு அலுவலக உற்பத்தி திறன் செயற்பாடுகளை பார்வையிட்டதுடன் அலுவலர்களுடன் கலந்துரையாடி அனுபவங்களையும் பெற்றுக்கொண்டனர்.

You might also like