49ஆவது நாளாகவும் தொடரும் பன்னங்கண்டி மக்களின் போராட்டம்

கிளிநொச்சி, பன்னங்கண்டி மக்கள் மேற்கொண்டு வரும் போராட்டம் இன்று 49ஆவது நாளாகவும் தொடர்கிறது.

குறித்த போராட்டம் சரஸ்வதி கமம் மற்றும் ஜொனிக் குடியிருப்பு பிரதேச மக்களால் தமது குடியிருப்புக்கான ஆவணம், அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் நிரந்தர வீட்டுத்திட்டம் என்வற்றை தருமாறு வலியுறுத்தி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

இந்த நிலையில் காணி உரிமம் கிடைக்கும் வரை போராட்டம் தொடரும் என போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

You might also like