வவுனியாவில் 30000KM பாவனையில் மோட்டார் சைக்கில் விற்பனைக்கு

வவுனியாவில் 30000கிலோ மீற்றர் பாவித்த மோட்டார் சைக்கில் விற்பனைக்குண்டு , மூன்று இலக்கங்களையுடைய இவ்வாகனத்தின் விற்பனை விலை ரூபா ஒரு லட்சம் மாத்திரமே..
தொடர்புகளுக்கு 0772661413

You might also like