யாழ் மண்ணின் ஊரணி பிரதேசத்திலிருந்து தர்ஷன் சாமந்திகா அவர்களின் திருமண நிகழ்வு நேரலை

இன்று திருமண பந்தத்தில் இணையும் தர்ஷன் சாமந்திகா அவர்களின் திருமண நிகழ்வு தற்போது யாழ்ப்பாணம் ஊரணி என்.கே மண்டபத்திலிருந்து நேரலையாக இடம்பெறுகின்றது

You might also like