கரைச்சி பிரதேச செயலகத்தினால் கரை கழில் 2017 இற்கு ஆக்கங்கள் கோரல்

கிளிநொச்சி – கரைச்சி பிரதேச செயலக கலாச்சார பேரவையினால் வருடந்தோறும் வெளியிடப்பட்டு வருகின்ற கரை கழில் 2017 இற்கு ஆக்கங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

கரை கழில் இதழானது 2011 ஆம் ஆண்டு முதல் பிரதேசத்தின் கலை கலாச்சார, வாழ்வியல்,தொன்மைகள், ஆன்மீகம் மரபுரிமைகள் போன்ற விடயங்களை பிரதிபலிக்கும் வகையிலான கட்டுரைகள்,சிறுகதைகள், கவிதைகள் ஆவணத்தரவுகள் என்பனவற்றை தாங்கி வெளியிடப்பட்டு வருகிறது.

2017 ஆம் ஆண்டுக்கான ஆக்கங்களும் பிரதேச கலைஞர்களிடம் இருந்து கலாச்சார பேரவை எதிர்ப்பார்க்கிறதாக தெரிவிக்கப்புடுகின்றது.

எனவே மேற்படி விடயங்களை பிரதிபலிக்கும் வகையில் ஆக்கங்களை எதிர் வரும் 20 இற்கு முன்னதாக தலைவா் பிரதேச கலாச்சார பேரவை கரைச்சி எனும் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்குமாறும் கோரப்பட்டுள்ளது.

You might also like