கல்மடு பூம்புகார் கிராம அபிவிருத்திச்சங்கத்திற்கு ஒலிபெருக்கி உபகரணம் வழங்கிவைப்பு

மா.ச.உறுப்பினரும், சுகாதார அமைச்சருமாகிய Dr.பத்மநாதன் சத்தியலிங்கம் அவர்களின் 2017ம் ஆண்டுக்கானமாகாண குறித்தொதுக்கப்பட்ட கொடை நிதியிலிருந்து (CBG)  கல்மடு கிராம சேவகர் பிரிவிலுள்ள பூம்புகார் கிராம அபிவிருத்திச்சங்கத்திற்கு ஒலிபெருக்கி உபகரணங்கள் அண்மையில் வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

பூம்புகார் கிராம அபிவிருத்திச்சங்க தலைவர் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வில் கிராம அபிவிருத்திச்சங்கஉறுப்பினர்கள் , பொதுமக்களென பலரும் கலந்து கொண்டனர்.

You might also like