பயங்கரவாத தடைச்சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளவர்களின் விபரங்கள் வெளியாகின

பயங்கரவாத தடைச் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டவர்களின் விபரங்கள் உத்தியோகப்பூர்வ அடிப்படையில் வெளியாகியுள்ளன.

பயங்கரவாத தடைச் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டுள்ள 84 பேரின் விபரங்கள் இவ்வாறு வெளியிடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அண்மையில் இலங்கைக்கு விஜயம் மேற்கொண்டிருந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் சிறப்பு அறிக்கையாளர் பென் எமர்சனிடம் கையளிக்கப்பட்டுள்ள அறிக்கை ஒன்றின் ஊடாக இந்த விபரங்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இவ்வாறு பெயர் விபரங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளவர்கள் அனுராதபுரம், பொலன்னறுவை, யாழ்ப்பாணம் மற்றும் மட்டக்களப்பு உள்ளிட்ட சிறைச்சாலைகளில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இவ்வாறு தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளவர்களில் 70 பேருக்கு எதிராக எவ்வித வழக்கும் தாக்கல் செய்யப்படவில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

லயன் எயார் விமானத்தை சுட்டு வீழ்த்தியமை, ஹெலிகொப்டரை சுட்டு வீழ்த்தியமை, பயணிகள் பேருந்துகள் மீது குண்டுத் தாக்குதல் நடத்தியமை, உள்ளிட்ட குற்றச்சாட்டுக்களில் இவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

இந்நிலையில், பயங்கரவாத தடைச்சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டு தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளவர்களின் விபரங்கள் வருமாறு,

 1. HC Colombo Muththaiya 10.10.2005 Conspiracy and aiding and abetting the assassinationSahayadevan Of former Minister of Foreign Affairs Lakshman KadirgamarAt the final stage of the prosecution case. Colombo Magazine Prison
 2. HC Colombo Issitor Arokyanathan 10.10.2005 Conspiracy and aiding and abetting he assassination4226/04 Of former Minister of Foreign Affairs LakshmanKadirgamarColombo Magazine Prison
 3. HC Colombo Ponnasamy Karthikesu 24.03.2008 Attempted Assassination of former Defence Secretary7080/13 Sivaji and causing the death of his security personal andcivilians (Pittala junction explosion) More than 10 PW’s concluded to a voire-dire inprogress ND 17.07.2017Colombo Magazine Prison
 4. HC Colombo Sivalingam Arun Nilawal 24.03.2008 Attempted Assassination of former Defence Secretary and causing the death7080.13 ofhis security personnel and civilians (Pittala junction explosion)
 5. HC Colombo Padmanandan Iyar Sri 24.03.2008 Attempted Assassination of former Defence Secretary and causing the death7080/13 Skandarajah Of his security personnel and civilians (Pittala junction explosion)Colombo Magazine Prison
 6. HC Colombo 7080/13 Chandrabose Selvachandran 24.03.2008 Attempted Assassination of former Defence Secretary and causing the deathHC Colombo 3874/11 Of his security personnel and civilians (Pittala junction explosion)Colombo Magazine Prison
 7. HC Colombo 3873/11 Ranjith Chandrasiri Perera 14.05.2009 Conspiracy and aiding and abetting to carry out a suicide attack during“Deyata Kirula” targeting former President Mahinda Rajapaksa and other VIPsColombo Magazine Prison
 8. HC Colombo 3875/11 Kandavan Gokulanadhan 24.112009 Conspiracy and aiding and abetting to carry out a suicide attack “Deyata Kirula”targeting former President Mahinda Rajapaksa and other VIPsColombo Magazine Prison
 9. HC Colombo 5771/10 Jeyaram Ramanandhan 04.02.2008 Conspiracy to assassinate former President Mahinda Rajapaksa, former5272/10, 5273/10 alias Ramesh Defence Secretary and to carry out suicide attack on places of Economic importance5275/10, 5288/10 Colombo cases concluded 07.07.2017 Negambo case prosecution case in progress. HC Negombo 198/10 Colombo Magazine Prison199/10, 381/10
 10. HC Gampaha 63/14 Thambaiya Prakash 09.08.2009 Conspiracy, aiding and abetting the assassination of former MinisterJeyaraj Fernandopulle by suicide attack and causing the death of civiliansHC Colombo 6233/12 PW2 under cross examination, ND 18.07.2017Attempted assassination for former Army Commander Sarath FonsekaAnd causing the death of his security personnel (Army Headquarters explosion)Defence case in progress in voire-direColombo Magazine Prison
 11. HC Colombo 6233/12 Shanmugalingam Sooriyakumar 03.07.2006 Attempted assassination for former Army Commander Sarath Fonseka andCausing the death of his security personnel (Army Headquarters explosion)Colombo Magazine Prison
 12. HC Gampaha 63/14 Lakshman Cooray 12.08.2009 Conspiracy, aiding and abetting the assassination of former MinisterJeyaraj Fernandopulle by suicide attack and causing the death of civiliansPW2 under cross-examination, ND 18.07.2017Colombo Remand Prison
 13. HC Anuradhapura Abdul Hammed Umar Hakthab 03.08.2006 Conspiracy and abetment of a suicide attack in Anuradhapura killing57/2010 29 persons including retired Major General Janaka PereraAt latter stage of prosecution case ND19.09.2017Colombo Magazine Prison
 14. HC Chilaw 27/12 Shanmuganadhan Devagan 30.02.2006 Conspiracy to assassinate former President Mahinda Rajapaksa, formerDefence Secretary and to carry out suicide attack on places of Economic importanceIndictment to be amended to facilitate plea on 18.07.2017Negombo Prison
 15. HC Chilaw 27/12 Pakyanadhan Jurian 29.02.2008 Conspiracy to assassinate former President Mahinda Rajapaksa, formerDefence Secretary and to carry out suicide attack on places of Economic importanceIndictment to be amended to facilitate plea on 18.07.2017Negombo Prison
 16. HC Cilaw 27/12 Benadict Dewadas Nirmal 02.03.2008 Conspiracy to assassinate former President Mahinda Rajapaksa, formerDefence Secretary and to carry out suicide attack on places of Economic importanceNegombo Prison
 17. HC Chlaw 27/12 Sivarasa Sudan 28.02.2008 Conspiracy to assassinate former President Mahinda Rajapaksa, formerDefence Secretary and to carry out suicide attack on places of Economic importanceNegombo Prison
 18. HC Colombo 5276/10 Ramaiah Siwaramallias Thambi 05.02.2008 Conspiracy to assassinate former President Mahinda Rajapaksa, formerDefence Secretary and other VIS’s to carry out suicide attack on places of EconomicImportance. Colombo Remand Prison
 19. Negombo 136/12 Melcom Tirron alias Prasanna 14.08.2008 Conspiracy and abetment to assassinate former Deputy Minister D.M. DassanayakeTrial at the latter stage of the prosecution caseNegombo Prison
 20. HC Panadura 2898/2011 N. Kugadasan 20.08.2009 Conspiracy and aiding and abetting to carry out explosion on a passenger bus inKatubedda killing 26 passengersColombo Magazine Prison
 21. HC Colombo 6656/13 Sachiththanandhan 25.04.2008 Causing the death of 28 passengers by a Claymore mine attackAnanda Sudhaharan On a CTB bus in PiliyandalaMain prosecution trial to be closed on31.07.2017Colombo Magazine Prison
 22. HC Anuradhapura Rasawalan Thaboruban alias 03.08.2009 Conspiracy and abetment to carry out the attack on Anuradhapura Air Force78/2014 Kadelchengai base causing the death of Air Force personnel and extensive damagestate propertyvoire-dire concluded and defence had moved in revisionAnuradhapura Prison
 23. HC Anuradhapura Purushoththaman Aravindan 22.07.2009 Conspiracy and abetment to carry out the attack on Anuradhapura Air Force78/2014 alias Sepparachi base causing the death of Air Force personnel and extensive damagestate propertyvoire-dire concluded and defence had moved in revisionAnuradhapura Prison
 24. HC Anuradhapura 61/07 Kalingam Vijekumar 05.06.2012 Shooting and attempted murder of 4 police officers and causing injuries to othersPW1-5 concluded ND23.08.2017Anuradhapura Prison
 25. Anuradhapura 61/07 Lakshman Mohan 05.06.2012 Shooting and attempted murder of 4 police officers and causing injuries to othersPW1-5 concluded ND23.08.2017Anuradhapura Prison
 26. HC Hambantota 08/14 Kandawelu Shahikala 13.02.2012 Conspiracy to carry out suicide attack targeting VIPs in KataragamaAnd to carry out a claymore mine attack in Ramabawa Anuradhapura
 27. HC Anuradhapura 03/14 Rajnalias Mohammadu Akbaar HC Anuradhapura voire-dire inquiry overMohammaduIsadic alias Anuradhapura PrisonWeerachchilage Samanha aliasKandawel Vijaya Kumar aliasMayura alias Sadick
 28. HC Colombo 6078/12 Subramaniam Subendra Raja 05.09.2009 Conspiracy and abetment in the attempted assassination of PakistanRaja alias Karan High Commissioner and causing the death of security personnel and civilianColombo Magazine Prison
 29. HC Kandy 208/11 Welu Yogaraja 12.08.2008 Conspiracy and aiding and abetting in causing the explosion targeting transformers,HC Kandy 16/12 Railway bridges in Central ProvinceHC Kandy 17/13Causing the explosion of a passenger bus in Polgolla area causing the death civiliansBogambara Prison
 30. HC Anuradahpura 213/13 Simiyon Sandiriyogi 30.07.2011 Involving in terrorist activities and conspiracy to carry out an explosion andcausing the death of 7 civilians within Wilpattuwa National Park on 27.05.2006Anuradhapura Prison
 31. HC Anuradhapura 213/13 Cyril Rasamony 11.12.2011 Involving in terrorist activities and conspiracy to carry out an explosion andcausing the death of 7 civilians within Wilpattuwa National Park on 27.05.2006Anuradhapura Prison
 32. HC Anuradhapura 213/13 Muttu Marikkar Abdul Shaleem 13.12.2011 Involving in terrorist activities and conspiracy to carry out an explosion andcausing the death of 7 civilians within Wilpattuwa National Park on 27.05.2006Anuradhapura Prison
 33. HC Anuradhapura 213/13 Sinnappan Pakyanandan 05.10.2011 Involving in terrorist activities and conspiracy to carry out an explosion andcausing the death of 7 civilians within Wilpattuwa National Park on 27.05.2006Anuradhapura Prison
 34. HC Anuradhapura 213/13 Sandan Stanish Ramesh 09.04.2011 Involving in terrorist activities and conspiracy to carry outan explosion and causing the death of 7 civilians within Wilpattuwa NationalPark on 27.05.2006Voire-dire concluded pleas under consideration ND31.07.2017Anuradhapura Prison
 35. HC Anuradhapura 213/13 Ragawan Suresh 10.12.2011 Involving in terrorist activities and conspiracy to carry outan explosion and causing the death of 7 civilians within Wilpattuwa NationalPark on 27.05.2006Anuradhapura Prison
 36. HC Anuradhapura 27/12 Sivaprakashan Sivaseelan 26.08.2009 Conspiracy to carry out an explosion and causing the death of 8 Army personnelWithin Wilpattuwa National ParkVoire-dare concludedAnuradhapura Prison
 37. HC Hambanthota 09/13 Sundaralingam Kediswaram 18.03.2009 Conspiracy to carry out an attack on a police post killing 3 policemen andHC Monaragala 10/13 attacked on civil defence forcesTangalle Prison
 38. HC Galle 3736/12 A. Nishantha Edirisinghe 07.08.2009 Conspiracy and aiding and abetting in the attack Galle Navy baseAnd causing death and serious injuries to Navy personnel and othersGalle Prison
 39. HC Galle 3736/12 B. Gajaweera Gunaratne 07.08.2009 Conspiracy and aiding and abetting in the attack Galle Navy base andcausing death and serious injuries to Navy personnel and othersGalle Prison
 40. HC Galle 3736/12 KandaiyaIlango 07.08.2009 Conspiracy and aiding and abetting in the attack Galle Navy base andcausing death and serious injuries to Navy personnel and othersGalle Prison
 41. HC Galle 37/36 Wairamuththu Saroja 07.08.2009 Conspiracy and siding and abetting in the attack Galle Navy base andcausing death and serious injuries to Navy personnel and othersvoire-dire of 1A in progressGalle Prison
 42. HC Colombo A Arulprakash 31.03.2009 Committing the murder of a member of a Karuna faction6694/2013, 6688/2013 Prosecution concluded order 15.07.2017Jaffna Prison
 43. HC Vavuniya 249/2013 M. Sulakshan 19.07.2010 Conspiracy and aiding and abetting causing the death of 26Army and Navy personnelAnuradhapura Prison
 44. HC Colombo 7808/2015 N. Madanasekaran 24/09.2011 Conspiracy and aiding and abetting to carry out explosion on a passengerbus near Horton Place roundaboutFive PW concluded end in 28.07.2017 CMP
 45. HC Mannar 01/16 S. Thilairaj 13.05.2011 Shooting down of a Lion Air passenger aircraft, MI 24 Helicopter Gunship of theAir Force causing death of civilians and Air Force personnelAnuradhapura Prison
 46. HC Anuradhapura I. Jegan 01.07.2010 Conspiracy and aiding and abetting in causing the death of 37 Army personnel inAn attack carried out inside the Wilpattuwa SancutaryJaffna Prison
 47. HC Anuradhapura N. Sivalingam 01.07.2010 Conspiracy and aiding and abetting in causing the death of 37 Army personnel inAn attack carried out inside the Wilpattuwa SancutaryJaffna Prison
 48. HC Colombo 7108/2015 S. Senduran 08.10.2009 Conspiracy to assassinate former Defence Secretary and other VIPS * CMP
 49. HC Avissawsella 31/11 Ramasami 19.12.2008 Conspiracy to cause and explosion targeting a civilian passenger bus in Padukka area.HC Batti 2851/12 Krishnakanthan
 50. HC Avissawella 31/11 WeerakumaraRagulan 29.01.2009 Conspiracy to cause explosion targeting passenger bus in Padukka area *CMP50.HCNegombo 77/2008 Dewarasa Sivapalan 13.08.2006 Possession and transportation of firearms and explosivesNegombo Prison
 51. HC Kurunegala 147/10 Rasiya Devarasa 01.06.2007 Carrying out a suicide attack using a lorry.Bogambara Prison
 52. HC Polonnaruwa M. Mohideen Bawa 01.12.2007 Carrying out an attack on army camp killing 2 Army personnelVoire-dire concluded order duePolonnaruwa Prison
 53. HC Balapitiya 1328/10 Thangawelu Sivakumar 03.08.2006 Transportation of a large haul of explosives and firearms and conspiracy to causeExplosion in Southern Province CMP
 54. HC Balapitiya 1328/10 SelwanAnandarasa 03.08.2006 Transportation of a large haul of explosives and firearms and conspiracy to causeExplosion in Southern Province CMP
 55. HC Balapitiya 1328/10 Edward Sam Sivalingam 01.06.2007 Transportation and possession of a large haul of explosives and conspiracy to causeExplosion in Southern ProvinceCase transferred to Colombo. 3 witness conclude ND28.07.2017 CMP
 56. HC Gampaha 43/10 Darwood Mohamed 19.02.2008 Transportation of arms and ammunition and providing shelter to a44/10 HC Colombo LTTE operative CMP
 57. HC Kandy 208/11 Sundaramani Sivakumar 13.08.2008 Conspiracy and aiding and abetting in causing the explosion targeting transformers,Railway bridges in Central ProvinceBogambara Prison
 58. HC Kandy 208/11 Thachchana Moorthy 17.08.2008 Conspiracy and aiding and abetting in causing the explosion targeting transformers,Railway bridges in Central ProvinceBogambara Prison
 59. HC Kandy 16/12 Kaliyappan Manoharan 12.08.2008 Causing the explosion a passenger bus in Polgolla area causing the death of civiliansBogambara Prison
 60. HC Kandy 224/11 GovindasamySundaramany 06.04.2008 Transportation and possession of arms and explosivesBogambara Prison
 61. HC Batti 3002/16 K. Vedanayagam 23.06.2015 Undergoing LTTE training in handling weapons and explosivesBatticaloa Prison
 62. HC NuwaraEliya G. Kirubanandan 06.04.2008 Conspiracy to transport arms and explosives
 63. HC Colombo VasuGopal 29.11.2006 Possession and transportation of explosive and gathering information on VIPMovement CMP
 64. HC Colombo 5525/11 Selvaraja Kurubakaran 08.11.2009 Attempted assassinate of former Sarath Fonseka and causing death of his securityHC Gampaha 63/2014 Morris Personnel (army Headquarters explosion)
 65. HC Mannar 46/2012 Nandarasa Saravanabavan 26.08.2009 Possession of arms and explosives re under examination ND27.09.2017Anuradhapura Prison
 66. HC Colombo 5176/2010 R.D. Dharmadhasa PW 1-4 concluded ND17.09.2017– Anuradhapura Prison
 67. HC Batti 3057/2017 R. Kanaganayakam 04.10.2015 Assassination of Joseph Pararajasingham MP – Batticaloa Prison
 68. HC Batti 3057/2017 S. Chandrakanthan 04.10.2015 Assassination of Joseph Pararajasingham MP – Batticaloa Prison
 69. HC Batti 3057/2017 E.S. Krishantharaja 04.10.2015 Assassination of Joseph Pararajasingham MP – Batticaloa Prison
 70. HC Batti 3057/2017 M.L. Kaleel 04.01.2016 Assassination of Joseph Pararajasingham MP – Batticaloa Prison
 71. HC 2491.2014 I. Thiruvaluval 26.04.2012 Murder of 27 Army and Navy personnel held in LTTE custodyTrain to commence on31.07.2017CMP
 72. HC Anuradhapura AnthonyeePille 06.11.2009 Anuradhapura Prison 18/16 Mariyaseelan
 73. HC Colombo 5641/11 D.M. Dassanayaka 21.11.2006 Colombo remand Prison
 74. Anuradhapura 27/12 S. Jayachandran 25.09.2010 Anuradhapura Prison
 75. HC Colombo 194/17 Raveendran Madhani 11.03.2014 Colombo Magazine PrisonAssisting in reorganizing of LTTE activities
 76. HC Colombo 195/17 Muththusivam Sivanandan 26.03.2014 Assisting in reorganizing of LTTE activitiesColombo Magazine Prison
 77. HC Colombo 8358/16 B. Monoharan (no date) Attempted assassination of High Commissioner of Pakistan, killing of othersecurity personnelColombo Magazine Prison
 78. HC Colombo 5875/11 K. Adhithyan 12.11.2009 Conspiracy to assassinate former President Mahinda Rajapaksa, former DefenceSec. Gotabaya Rajapaksa, former Army Commander Sarath FonsekaMahara Prison
 79. HC Colombo 5802/11 Thangavelu Nirmalan 06.03.2014 Possession of RBA and suicide jacketsMahara Prison
 80. HC Colombo 6078/12 Yogarajha Nirojan alias 05.09.2009 Conspiracy and abetment in the attempted assassination of Pakistan HighStar Commissioner and causing the death of security personnel and civilianProsecution closed defence in progress ND 18.07.2017Colombo Magazine Prison
 81. HC Kandy 208.11 Sooryamoorthi Jivoshan 18.09.2009 Conspiracy and aiding and abetting in causing the explosion targeting transformers,HC Kandy 19/13 Railway bridges in Central ProvinceCausing the explosion of a passenger bus in Dambulla area causing the death ofCiviliansBogambara Prison
 82. HC Kandy 208/11 ‘Vishwanandan Ramesh Kumar 12.08.2008 Conspiracy and aiding and abetting in causing the explosion targeting transformers,HC Kandy 16/12 Railway bridges in Central Province
 83. HC Vavuniya 147/12 Causing the explosion of a passenger bus in Polgolla area death of civilians
 84. HC Kandy 2435/12vHCKndy 49/12 Bogambara Prison
 85. HC Kandy 208/11 Ramanadhan 12.08.2008 Conspiracy and aiding and abetting in causing the explosion targeting transformers,HC Kandy 19/13 Nawadeewan Railway bridges in Central Province
 86. HC Vavuniya G. Darshan 19.07.2010 Conspiracy and aiding and abetting in causing the death of 26 Army and Navy2491/2013 personnelTrial fixed for 31.007.2017Jaffna Prison
You might also like