கிளிநொச்சி கண்டாவளையில் பெற்றோரை இழந்த நிலையில் 31 சிறுவர்கள்

கிளிநொச்சி – கண்டாவளைப் பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் வசிக்கும் 8 ஆயிரத்து 203 சிறுவர்களில், தாயையும் தந்தையும் இழந்த 31 சிறுவர்கள் காணப்படுவதாக பிரதேச செயலகம் தகவல் வெளியிட்டுள்ளது.

இதேவேளை தந்தையை மாத்திரம் இழந்த சிறுவர்கள்  325 பேரும், தாயை மாத்திரம் இழந்த சிறுவர்கள் 40 பேரும், தந்தையைப் பிரிந்து வாழும் சிறுவர்கள் 13 பேரும், தாயைப் பிரிந்து வாழும் சிறுவர்கள் 12 பேரும் காணப்படுவதாக குறித்த பிரதேச செயலக புள்ளிவிபரத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அத்துடன் மாற்று வலுவுள்ள சிறுவர்கள் 65 பேரும், மனவளர்ச்சி குன்றிய சிறுவர்கள் 03 பேரும், சிறுவர் இல்லங்களில் 96 சிறுவர்களும், சீர்திருத்தப் பாடசாலைகளில் 13 சிறுவர்களும் உள்ளதாகவும் பிரதேச செயலக புள்ளிவிவரத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

You might also like