வவுனியா தொலைபேசி விபரக்கோவை!!

கல்வி

C T M S Tamil Mixed V Vavuniya
024 2223057
Vavuniya Tamill MMV Vavuniya
024 2222424
Rambaikulam Girls MV Vavuniya
024 2222425
Vipuilanantha College Vavuniya
024 2221988
Saivapiragasa Ladies College
024 2222281
Muslim MMV Vavuniya
024 2220371
University of Jaffna – Vavuniya
024 2222265
Technical College Vauniya
024 2223664
IDM Nation Campus Vauniya
024 2220442
SUN British College Vauniya
024 2226649
VASTEC 024-2222869

 

நிர்வாகம்
Vavuniya Hospital
024-2222761
Vavuniya Police Station
024 2222222
Vavuniya Post Office
024 2222250
0242222251
0242224110
Vavuniya District Secretariat – Kachcheri
024 2222233
024 2222234
024 2222212
Divisional Secretariats – vavuniya
024 2222237
024 2222371
Vavuniya – Urban Council U.C
024 2222275
Vavuniya North (Nedumkeni) – Pradeshiya Sabha
024 3248346
Vavuniya South Tamil – Pradeshiya Sabha
024 2221688

 

ஆலயங்கள்
Arulmigu Sri Luxmy Sametha Narasingar Alayam,Poonthoddam Rd Vavuniya
0243248751
Athyvinayagar Pillaiyar Temple,Vairavapuliyankulam Vavuniya
0242225073
Katkuli Amman Kovil,Katkuli Vavuniya
0242225099
Kandasamy kovil,Vavuniya
0242226771
Karunkaliyadi Pillaiyar Thevasthanam,Nochchimoddai Vavuniya
0243248573
Poonthoddam Narasingar Alayam,Poonthoddam Rd Vavuniya
0242220447
Sithi Vinayagar Alayam,Velikulam Vavuniya
0242223530
Siththivinayagar Kovil,Kudiyiruppu Vavuniya
0243248582
Sivan Kovil,Kovilkulam Vavuniya
0242222651
Sri Agilandeswary Arulaham,Sinnaputhukulam Vavuniya
0242220594
Sri Amma Bhagavan Pirarthanalayam,Goodshed Rd Vavuniya
0242226544
Sri Kali Amman Thevasthanam,Kovil Rd Kurumankadu Vavuniya
0242223047
Sri Kaliamman Thevasthanam,Araneri School Kovil Rd Kurumankadu Vavuniya
0242225546
Sri Kandasamy Kovil,Trustee Board Vavuniya
0242222445
Sri Maha Vishnu Alayam,Kovilputhukulam Vavuniya
0242221700
Sri Sinthamani Vinayagar Trustee,Outer Circular Rd Vavuniya
0242221408
Sri Siththi Vinayagar Temple,Veppankulam Vavuniya
0243248191
Sri Vinayagar Temple,Temple Rd Kurumankadu Vavuniya
0242223356
Srimuthu Mariamman Thevasthanam,4th M P Mannar Rd Sivapuram Vavuniya
0243248443
Srinagar Amman Kovil,Srinagr Poonthodam Vavuniya
0242226137
Thachchanathankulam Arulmiku Sithivinayagar Thevasthanam,Pandarikulam Vavuniya
0243248020
Thavalakkiri Sri Muthumari Amman,41 Hospital Rd Cheddikulam Muhaththankulam Vavuniya
0243242411
Thedivantha Pillaiar Kovil,Muthiraithoddam Vavuniya
0242221498
You might also like