விரைவில் அமுலுக்கு வருகின்றது 30,000 ரூபா தண்டப்பணம்! மக்களே அவதானம்

இலங்கையில் போக்குவரத்து சட்டத்தை மீறுவோருக்கான தண்டப்பணத்தில் விரைவில் பல மாற்றங்கள் கொண்டுவரப்பட உள்ளது.

குறிப்பாக 5 விதிமுறைகளை மீறுவோருக்கு 25,000 ரூபா தண்டப்பணம் அறவிடப்படும் என முன்னதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்த போதும், இதற்கு பல தரப்பிலிருந்தும் எதிர்ப்புகள் வெளிவந்துகொண்டிருந்தன.

எனினும் தற்போது 25,000 ரூபாவையும் தாண்டி 30,000 ரூபா தண்டப்பணம் அறவிடப்படவுள்ளது.

அந்த வகையில், குறிப்பிட்ட வயதுக்கு குறைந்த வயது பொருந்திய ஒருவரினால் வாகனம் செலுத்தப்பட்டால் அதற்கு தண்டப்பணமாக 5,000 ரூபா உள்ளது.

ஆனால், இக்குற்றத்துக்காக தற்போது காணப்படுகின்ற குறைந்தபட்ச தண்டப்பணத்தினை 5,000 ரூபாவிலிருந்து 30,000 வரை அதிகரிப்பதற்கு யோசனை முன்வைக்கப்பட்டு அதற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரமும் வழங்கியுள்ளது.

You might also like