உங்களது பெயர் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதா? இன்றுடன் நிறைவடையும் சந்தர்ப்பம்

இலங்கையில் வாக்காளர்களாக பதிவு செய்யப்பட்டவர்கள் தொடர்பில் பரிசீலிப்பதற்காக சந்தர்ப்பம் இன்றுடன் நிறைவடைகிறது.

2017ஆம் ஆண்டிற்கான வாக்காளர் கணக்கெடுப்பின் ஆரம்பப்படிகள் நிறைவடைந்த நிலையில் அதற்கான ஆவணங்கள் கடந்த மாதம் 10ஆம் திகதி தொடக்கம் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்தது.

இந்த நிலையில் வாக்காளராக பதிவு செய்யப்படவில்லையாயின் உரிமை கோரிக்கையை சமர்ப்பிக்க முடியும் என தேர்தல் ஆணைக்குழு அறிவித்தல் வழங்கியிருந்தது.

அந்த வகையில், ஒருவர் தனது பெயர் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதா என்பதை மாவட்ட தேர்தல் அலுவலகம், பிரதேச செயலகம், உள்ளூராட்சி மன்றம் மற்றும் கிராம அலுவலர் பணிமனைகளில் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள வாக்காளர் தேருநர் இடாப்பிலிருந்து பார்த்து பரீசீலிக்க முடியும் என தகவல் வழங்கப்பட்டிருந்தது.

மேலும், இது தொடர்பான தகவல்களுக்கு www.elections.gov.lk என்ற இணையத்தளத்தைப் பார்வையிட்டு தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கத்தையும், மாவட்டத்தையும் உள்ளிட்டு பரிசீலிக்கலாம் என தேர்தல் ஆணைக்குழு அறிவித்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

You might also like