ஈஸ்வரன் பயணிகள் போக்குவரத்து சேவை

புத்தம் புதிய அதி நவீன சொகுசு பஸ்களுடன் பயணிகள் போக்குவரத்துச்சேவை பஸ்கட்டணம் ரூபா – 1300 மட்டுமே.

தினசரி கொழும்பு – யாழ்ப்பாணம் மற்றும் யாழ்ப்பாணம் – கொழும்பு

You might also like