யாழ்ப்பாணத்தில் வீதியில் நடந்து சென்ற பெண்ணை கற்பழித்த இளைஞர்கள் : நடந்தது என்ன?

யாழ்ப்பாணம் பருத்தித்துறையில் வீதியில் நடந்து சென்ற பெண்ணை அவ்வீதியில் மது அருந்திக்கொண்டிருந்த நான்கு இளைஞர்கள் கற்பழித்தனர்.

பின்னர் நான்கு இளைஞர்களுக்கும் நடந்தது என்ன? காணோளியை கிளிக் செய்து பாருங்கள்

You might also like