வவுனியாவிலிருந்து காண்டீபன் பத்மகௌரி அவர்களின் திருமண நிகழ்வு நேரடி ஒளிபரப்பு

வவுனியா ஹோரவப்போத்தானை வீதியில் அமைந்துள்ள றோயல் கார்டின் மண்டபத்திலிருந்து காலை 9.30 மணி தொடக்கம் 12.30 மணிவரை காண்டீபன் பத்மகௌரி அவர்களின் திருமண நிகழ்வு நேரடி ஒளிபரப்பு

You might also like