இலங்கையிலும் உணவுப் பிரச்சினை : 9 இலட்சம் மக்கள் பாதிப்பு.!

இலங்­கையில் நிலவும் கடு­மை­யான  வரட்சி கார­ண­மாக 9 இலட்சம் பேர் உணவுப் பிரச்­சி­னையை எதிர்­கொண்­டுள்­ள­தாக உலக உண­வுத்­திட்டம் தெரி­வித்­துள்­ளது என்று ராய்ட்டர் செய்தி சேவை தெரி­வித்­துள்­ளது.

அர­சாங்க நிறு­வ­னங்­களும் நிவா­ரண அமைப்­புக்­களும் அண்­மையில் மேற்­கொண்ட இது­வரை வெளி­யி­டப்­ப­டாத புள்­ளி­வி­பர கணக்­கீட்டில் உணவு பாது­காப்பு பிரச்­சினை அதி­க­ரித்து செல்­வ­தாக உலக உண­வுத்­திட்டம் சுட்­டிக்­காட்­டி­யி­ருக்­கி­றது.

இதே­வேளை, கடந்த 40 வரு­டங்­களில் இலங்கை மிகவும் மோச­மான வரட்­சியை எதிர்­கொண்­டுள்­ள­தா­கவும் நெல் அறு­வடை பாரிய அளவில் குறை­வ­டைந்­துள்­ள­தா­கவும் சேவ் த சில்ட்ரன் நிறு­வனம் தெரி­வித்­தி­ருக்­கி­றது.

மேலும்  வரட்­சி­யினால் பாதிக்­கப்­பட்­டுள்ள மக்­களில் 60 வீத­மா­ன­வர்­களின் வரு­மானம்  அரை­வா­சி­யிலும் குறை­வ­டைந்­துள்­ள­தா­கவும் தெரி­விக்­கப்­பட்­டுள்­ளது. இந்த புள்­ளி­வி­பர கணக்­கெ­டுப்­புக்­களின் அறிக்­கைகள் இம்­மாத இறு­தியில் முறை­யாக தெரி­விக்­கப்­ப­டு ­மென தெரி­விக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

மேலும் வரட்சி கார­ண­மாக நாட்டில் 1.2 மில்­லியன் பேர் பாதிக்­கப்­பட்­டுள்­ள­தா­கவும் அவர்­களில் 6 இலட்சம் பேர் சிறு­பிள்­ளைகள் எனவும் தெரி­விக்­கப்­ப­டு­வ­தாக ராய்ட்டர் செய்தி சேவை குறிப்­பிட்­டுள்­ளது.

வடக்கு மற்றும் மேல் மாகா­ணங்கள் வரட்­சி­யினால் பாரிய அளவில் பாதிக்­கப்­பட்­டுள்­ள­துடன் 4 இலட்சம் பேர் பாரிய பாதிப்­புக்­களை எதிர்­கொண்­டுள்­ளனர்.  இந்­நி­லையில் அரிசி தட்­டுப்­பாட்டை நிவர்த்­திக்கும் நோக்கில் வெளி­நா­டு­க­ளி­லி­ருந்து அரி­சியை இறக்­கு­மதி செய்ய நட­வ­டிக்கை எடுத்துள்ளது. இதேவேளை, வரட்சியினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் பெண்கள் தலைமை வகிக்கும் குடும்பங்கள் பாரிய பாதிப்புக்களை எதிர்கொண்டுள்ளதாக  புள்ளிவிபரங்கள் கூறுகின்றன.

You might also like