வடக்கில் அதிவேக இணைய வசதி அதிக டேட்டா குறைந்த கட்டணத்தில் 

வடக்கில் அதிவேக இணைய வசதி / அதிக டேட்டா குறைந்த கட்டணத்தில் 

இணைப்புக்கட்டணம்  ரூபா 1200 மாத்திரமே

தொடர்புகளுக்கு 077 5064678

You might also like