நீங்கள் ஒரு இலங்கையர் என்றால்..! கண்டிப்பாக இதை அறிந்திருக்க வேண்டும்

1. இலங்கை சுற்றுலா பிரிவு 1912, சுற்றுலா பிரிவு காவல் துறை (+94) 11 2433333

2. குடிவரவு, குடியகல்வு 011 2503629, (+94)11 2597510-3 (விசா)

3. தீயணைப்பு (+94)11 2422222-3

4. சுற்றுலா தகவல் மையம் (+94)11 2503629

5. அடைவு விசாரணைகள் 161 , சர்வதேச விசாரணைகள் 134

6. விமான தகவல்கள் (+94)732377, (+94)732677

7. இலங்கை சுற்றுலா (+94)11 2437055, (+94)11 2437059, (+94)11 2437060

8. பயண முகவர்கள் சங்கம் (+94)11 2421745-47

9. இலங்கை சுங்க திணைக்களம் (+94)11 2421141-9, (+94)11 2470945-9

10. பொது மருத்துவமனையில் (+94)11 2691111

11. பொது தபால் அலுவலகம் (+94)11 2326302, (+94)11 2320722, (+94)11 2448482

12. ரயில்வே சுற்றுலா அலுவலகம் (+94)11 2435838

13. மத்திய பேருந்து நிலையம் (+94)11 2329604-5

14. பரீட்சை திணைக்களம் 1911, 011 2784208, 0112784537, 0113140314, 011 3188350 மின்னஞ்சல் exams@doenets.lk

15. இலங்கை மின்சார சபை 1987

16. வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் +9411 269 4846 / 11 269 4847 / 11 2681647

17. ஊழியர் நம்பிக்கை நிதியம் http://www.etfb.lk , ஊழியர் நம்பிக்கை நிதியத்தின் பயனுள்ள தொலைபேசி இலக்கங்கள்

18. மகளிர் மற்றும் சிறுவர் விவகார அமைச்சு +94 11 2186055 E-mail : secycdwa@gmail.com

19. கொழும்பு பல்கலைக்கழகம் (+94) 112 581 835 / (+94) 112 584 695 / (+94) 112 585 509

20. களனி பல்கலைக்கழகம் +94 112903903 Email: info@kln.ac.lk Fax: +94 11 2913857

21. இலங்கை அஞ்சல் திணைக்களம் +94 0112328301-3 (Tel) , + 94 011 2440555 (Fax) Email : pmg@slpost.lk

22. தேசிய நீர்வழங்கல் வடிகாலமைப்புச் சபை 1939, தேசிய நீர் வழங்கள் வடிகாலமைப்புச் சபையின் பயனுள்ள தொலைபேசி இலக்கங்கள்

23. ஆள்களப் பதிவகம் 011 4 216061

24. காவல் துறை

You might also like