புத்தாண்டில் அரசாங்க ஊழியர்களுக்கு கவலையான செய்தி!

புத்தாண்டில் அரசாங்க ஊழியர்களுக்கு கவலையான செய்தி!

மலர்ந்திருக்கும் புத்தாண்டில் விடுமுறைகள் குறைந்த ஆண்டாக 2019ம் ஆண்டு காணப்படுகின்றது.

23 பொது விடுமுறை தினங்களில் ஒன்பது விடுமுறைகள் வாரஇறுதி நாட்களில் வருவதனால் விடுமுறை தினங்களின் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளது.

சித்திரைப் புத்தாண்டு சனி, ஞாயிறு தினங்களில் வருவதுடன், வெசாக், பௌர்ணமி விடுமுறையும் சனி, ஞாயிறு தினங்களில் வருகின்றன.

விளம்பரத்திற்கு கீழே செய்தி தொடரும்

பௌணமி தினங்கள், தீபாவளி பண்டிகை, நபிகளின் பிறந்த நாள் உள்ளிட்ட சில விடுமுறைகளும் ஞாயிறு தினங்களில் அமைந்துள்ளது.

20 வர்த்தக விடுமுறைகளில் எட்டு விடுமுறைகள் சனி மற்றும் ஞாயிறு தினங்களில் அமைந்துள்ளது.

கடந்த ஆண்டில் 26 பொது விடுமுறை நாட்களில் நான்கு நாட்கள் மட்டுமே வார இறுதி நாட்களில் அமைந்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

You might also like