கிளிநொச்சி நகரின் மத்தியில் முத்துப்போல் ஜொலிக்கும் ஜயப்பன் பெருவிருந்து மண்டபம்

கிளிநொச்சி நகரின் மத்தியில் முத்துப்போல் ஜொலிக்கும் ஜயப்பன் பெருவிருந்து மண்டபம்

உங்கள் இல்லங்களில் நிகழும் சுப மங்கள காரியங்களை நினைத்த அளவில் மிகப்பிரமாண்டமாய் வழங்கிட எம்முடன் இணையுங்கள்

எம்மண்டபத்தில் பதிவு செய்திடும் அனைத்து நிகழ்வுகளுக்குமான சைவ அசைவ உயர்தர உணவுகளையும் நாம் தருகிறோம்.

தொடர்புகளுக்கு:-
ஜயப்பன் பெருவிருந்து மண்டபம்
இல – 315 ,கண்டி வீதி , கிளிநொச்சி
021 4923646 / 0763068091

You might also like