பத்து வருஷத்துல நீங்க மாறவே இல்ல அப்பா.. மேடையில் நெகிழ்ந்த ஏஆர் ரஹ்மான் மகள்

I hurried into the local department store to grab1 210-065 Dumps some last minute Chirsmas gifts. I looked at all the people and grumbled2 to myself. I would be in here forever and I 300-115 switch pdf just had 210-065 Dumps so much to do. Chirsmas was Cisco 100-105 pdf beginning to become such a drag. I kinda wished that I could just Examguideview sleep Cisco 100-105 pdf through Chirsmas. Itexamplan But I hurried the best I could through all the people to the toy department. Once again I kind of mumbled3 to 300-115 switch pdf myself at the prices of all these toys, and wondered if the grandkids would even play 300-101 route pdf whit4 them. I found myself in the doll aisle5. Out of the corner of my eye I Examguideview saw a little boy Examguideview about 5 holding Itexamplan a lovely doll.He kept touching6 her 300-101 route pdf hair and he held her so Cisco 100-105 pdf gently. I could 300-101 route pdf not seem to help myself. Cisco 100-105 pdf I just kept loking over at the little boy and wondered who the 210-065 Dumps 210-065 Dumps doll was for. I watched him turn to a woman Cisco 100-105 pdf and he called 210-065 Dumps his aunt Examguideview by name and said, 300-101 route pdf 300-101 route pdf “Are you 400-101 pdf sure I don’t 400-101 pdf have enough money?” She replied a bit impatiently, “You know that you don’t Cisco 100-105 pdf have enough money for Itexamplan Itexamplan it.” The aunt told Examguideview the little boy 400-101 pdf not to go anywhere that she had to go and get some other 210-065 Dumps things and would be back in a few minutes. And Itexamplan Cisco 100-105 pdf then she left the aisle. The boy continued to hold Cisco 100-105 pdf the 300-115 switch pdf doll. After a Cisco 100-105 pdf bit I asked the boy who the doll was for. Cisco 100-105 pdf 400-101 pdf He 210-065 Dumps said, “It is the doll 300-101 route pdf my sister 300-115 switch pdf wanted so badly for Chirsmas. She just knew that Santa would bring it. “I Cisco 100-105 pdf 400-101 pdf told him 210-065 Dumps that maybe Santa was going to bring it . He said, “No, Santa can’t go where my sister is…. I have to give the doll to my Mama to take Itexamplan to 300-115 switch pdf her. “I asked him where his siter was. He looked at me with the saddest Examguideview eyes and said, “She was gone to be with Jesus. 300-115 switch pdf

My Daddy says that Mamma is going to have to Examguideview go be Itexamplan with her.” My heart nearly stopped beating. Then the boy looked at 210-065 Dumps me again and said, “I told my Daddy to tell my Mama not to go yet. I told him to tell 210-065 Dumps her to wait till I got back from the store.” Then he asked me if 300-115 switch pdf i wanted to see his picture. I told him I’d love to. He pulled out some picture he’d had taken Itexamplan at the front of the store. He said, 400-101 pdf “I want my Mama to take this with her so the 300-101 route pdf dosen’t ever forget me. I love my Mama so very much and I 300-115 switch pdf wish she dind not have to leave me.But Daddy says 300-115 switch pdf she will need to be with my sister.” I Examguideview saw that the little Examguideview boy had lowered Examguideview 400-101 pdf his head and had grown so qiuet. While 400-101 pdf he 210-065 Dumps was not looking I reached into my purse and pilled out a handful of bills. I Itexamplan asked the little boy, “Shall 210-065 Dumps we count that miney one more Itexamplan time?” He grew excited 300-101 route pdf and said, “Yes,I just 300-115 switch pdf know it has to be enough.” So I slipped my money in with his and we began to count it . Of course it was 210-065 Dumps plenty for the doll. He softly Itexamplan Examguideview said, 210-065 Dumps “Thank you Jesus for giving me enough money.” Then the boy said, “I just asked Jesus to give me enough 300-115 switch pdf money to Examguideview 400-101 pdf buy 300-101 route pdf this 300-101 route pdf doll so Mama Itexamplan can take 400-101 pdf it with her Cisco 100-105 pdf to give my 300-115 switch pdf sister. And he heard my 400-101 pdf prayer. I wanted 300-115 switch pdf to ask him give for enough to buy my 400-101 pdf Mama a white 300-115 switch pdf Examguideview rose, 300-101 route pdf but 400-101 pdf I didn’t ask him, but 300-101 route pdf he gave me enough to buy the doll and a rose for Cisco 100-105 pdf my Mama. She Examguideview loves white Itexamplan rose so much. “In a few minutes the aunt came back and I wheeled my cart away. I could not keep from thinking about the little boy as I finished my Examguideview shoppong in a ttally different spirit than when I had started. And I kept remembering a story I Itexamplan had seen in the newspaper several days 300-101 route pdf earlier about a drunk driver hitting a car and killing7 a little girl and the 300-101 route pdf Mother was in serious condition. The family was deciding on whether 300-101 route pdf 400-101 pdf to remove the 400-101 pdf life support. Now surely 300-115 switch pdf this little 400-101 pdf boy Cisco 100-105 pdf did not belong with that story.Two days later I read in 300-101 route pdf the paper Itexamplan where the 300-115 switch pdf family had disconnected the life support and the Itexamplan young woman had died. I could not forget the little boy Cisco 100-105 pdf and just kept wondering if the 210-065 Dumps two were somehow connected. Later that day, I could not help myself and I went out and bought aome white roses and took them to the funeral home where Cisco 100-105 pdf the yough woman was Examguideview .And there she 210-065 Dumps was holding a lovely white rose, the beautiful doll, and the picture of the little boy in the store. I left there in tears, thier life changed forever. The love that little boy had for his little sisiter and his mother was overwhel. And in a split8 second a drunk driver had ripped9 the life of that little boy to pieces.

பத்து வருஷத்துல நீங்க மாறவே இல்ல அப்பா.. மேடையில் நெகிழ்ந்த ஏஆர் ரஹ்மான் மகள்

மும்பையில் நடந்த விழா ஒன்றில் பிரபல இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரஹ்மானின் மகள் தனது தந்தை குறித்து நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார்.

கடந்த 2009ஆம் ஆண்டு ‘ஸ்லம்டாக் மில்லினியர்’ படத்தின் இசைக்காகவும், பாடலுக்காகவும் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இரண்டு ஆஸ்கர் விருதுகளை வென்றார்.

தற்போது அந்த படம் வெளியாகி 10 ஆண்டுகள் ஆன நிலையில், அதற்காக மும்பை தாராவி பகுதியில் நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் ஏ.ஆர்.ரஹ்மானின் மூத்த மகள் கதிஜாவும் கலந்துகொண்டார். நிகழ்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக ஏ.ஆர்.ரஹ்மான்-கதிஜா உரையாடுவது போல் அமைக்கப்பட்டிருந்தது. அப்போது தனது தந்தை குறித்து கதிஜா நெகிழ்ச்சியுடன் பேசினார்.

அவர் பேசும்போது, ‘அப்பாவை நினைத்து ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. இந்தப் பெருமைக்கு காரணம் அவரோட உலகப் புகழ் இல்லை. அவருக்கு நல்லா வருகிற இசையில்லை. அப்பா எங்க மூன்று பேருக்கும் சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார், நற்பண்புகளுக்காக அவரை நினைத்து பெருமிதம் கொள்கிறேன்.

இரண்டு ஆஸ்கர் வாங்கிட்டு வந்து பத்து வருஷம் ஆகிடுச்சு. இன்னும் அப்பா அதே ரஹ்மானாகத்தான் இருக்கார். அணு அளவும் அவர் மாறவில்லை. அப்போது எப்படி இருந்தாரோ, அதே மாதிரி தான் இருக்கிறீர்கள். என்ன, எங்கக் கூட இருக்க நேரம் மட்டும் குறைந்திருக்கு.

சினிமா மட்டுமல்லாமல், தனிப்பட்ட முறையிலும் அப்பா சிறந்து விளங்கினார். ஒருத்தருக்கு உதவி செய்தார் என்றால் கூட, மூன்றாவது ஆள் சொல்லித்தான் சில விடயம் எனக்கு தெரிய வரும். வலது கை கொடுத்த இடது கைக்குத் தெரியக் கூடாது என்பதற்கான மொழிக்கு எடுத்துக் காட்டானவர்’ என்று கூறினார்.

பின்னர், நாங்கள் எங்களோட வேலைகளுக்குப் போகப்போறோம், எங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கிற அறிவுரை என்னவென்று கேட்டார். அதற்கு பதிலளித்த ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் கூறுகையில்,

‘நான் யாருக்கும் அறிவுரை பண்ணமாட்டேன். உங்கள் மனசு சொல்றதை கேளுங்கள். எங்க அம்மா எனக்கு சொல்லித் தந்ததை நான் உங்களுக்கு சொல்லித் தரணும். உங்கள் மனசு தான் உங்களுக்கான சிறந்த வழிகாட்டி’ என தெரிவித்தார்.

You might also like