மனைவியை 40 முறை கத்தியால் குத்தி கொடூரமாக கொலை செய்த கணவன்! விசாரணையில் தெரிய வந்த காரணம்

I hurried into the local department store to grab1 some last minute 300-101 pdf Chirsmas gifts. I looked at all the Examprepwell people and grumbled2 300-101 cisco to myself. I would be in here forever and I just had so much to do. Chirsmas was beginning to become such a drag. I kinda 210-065 PDF wished that I could 300-101 pdf just Examprepwell sleep through Chirsmas. 300-101 pdf But I hurried the best I could through all the people to the toy 300-101 cisco department. Once again I kind of mumbled3 to myself at the prices of all these 210-065 PDF toys, and wondered if the grandkids would even play 300-101 exam whit4 them. I found myself in the Examprepwell doll aisle5. Out of the 300-101 exam corner of my eye I saw 300-101 vce a little Examprepwell boy about 300-101 pdf 5 holding 300-101 pdf 300-101 cisco a lovely doll.He kept touching6 her hair and he held her so gently. I could not 300-101 cisco seem to help myself. I just kept Learningpdf loking over at the little boy and wondered who the doll was for. Learningpdf I watched him turn to a woman and he called his aunt by name and said, “Are you sure I don’t have enough money?” She replied a bit impatiently, “You 210-065 PDF know that you 300-101 pdf don’t have enough 300-101 pdf money for it.” 300-101 vce The aunt told the little 300-101 vce boy not to go anywhere Examprepwell that she had 300-101 vce to go and get some other things and would be back in a few minutes. And Examprepwell then she left the aisle. The boy continued to Learningpdf Learningpdf hold the doll. After a bit I asked the boy who the doll was for. 300-101 cisco He said, “It 300-101 cisco is the doll my sister wanted so 210-065 PDF badly 210-065 PDF for Chirsmas. She just knew that Santa would bring it. “I told him that maybe Santa was going to bring it 300-101 vce . He said, Learningpdf “No, Santa can’t go where my sister 300-101 vce is…. 300-101 cisco I have to give the doll to my Mama to take to Examprepwell her. “I asked him 300-101 exam where his siter was. He looked at me with Examprepwell the saddest eyes and said, “She was gone to be with Jesus.

My Daddy says that Mamma is Learningpdf going to have to go 300-101 exam be with her.” My heart nearly stopped beating. Then the boy 210-065 PDF 300-101 pdf looked 300-101 vce at 210-065 PDF me 300-101 pdf again and said, 300-101 cisco “I told Learningpdf my Examprepwell Daddy to tell my Mama not to go yet. 300-101 exam I told Learningpdf 300-101 vce him to tell 300-101 exam her 300-101 cisco 300-101 cisco 300-101 cisco to wait till I got back from 300-101 pdf the Learningpdf 300-101 vce store.” Then he asked me if 300-101 cisco i wanted to see his picture. 300-101 exam Examprepwell 300-101 vce I told him I’d love to. 210-065 PDF He pulled out some 210-065 PDF picture he’d had taken 210-065 PDF at the front of the store. He said, “I want my Mama to take this with her so the dosen’t ever forget me. 300-101 exam I 300-101 vce love my Mama so very much and I wish she dind not have 300-101 vce to leave me.But Daddy says she 300-101 exam will need to be with my sister.” I saw that the little boy had lowered his head and had grown so qiuet. While he was not looking I reached into my purse and pilled out a handful of bills. I asked the little boy, “Shall we count that miney one more time?” He grew excited Learningpdf and said, “Yes,I just know it has to be enough.” So I 300-101 cisco 300-101 pdf slipped my money in with his and we began to count it . Of 300-101 cisco course it was 210-065 PDF plenty for the doll. He softly 300-101 exam said, “Thank you Jesus for giving me enough money.” Then the boy said, “I just asked Jesus to give me enough money to buy this doll so Mama can take it with her to give my 210-065 PDF Examprepwell sister. And he heard my prayer. I wanted to ask 300-101 vce 300-101 exam him give for enough to buy my Mama a white rose, but I didn’t ask him, but he gave me enough to buy the doll 300-101 exam 300-101 vce and 210-065 PDF a rose for my Mama. Examprepwell She loves 300-101 pdf white 300-101 pdf rose so much. “In a few minutes the Learningpdf aunt came back 300-101 exam and I wheeled my Learningpdf cart away. I could not 300-101 exam keep from thinking about the little boy 300-101 cisco as I finished my shoppong in a ttally different spirit than when 300-101 pdf I had started. 300-101 pdf And I kept remembering a story I had seen in the newspaper several days earlier about a drunk driver hitting a car and killing7 a little girl and the Mother was in serious condition. The family was deciding on whether to remove the 300-101 cisco life support. Now surely this 300-101 exam little boy did not belong with that story.Two days later I read in the paper where the 210-065 PDF family 300-101 vce had disconnected Learningpdf the life support and the young woman 300-101 vce had 210-065 PDF died. I could not forget the 210-065 PDF little boy and just kept wondering if the two were somehow connected. 300-101 pdf Later that day, I could Learningpdf 300-101 exam not help myself and I went out and bought aome white roses Examprepwell and took them to the funeral home where the yough Examprepwell woman was .And there Examprepwell she was holding a lovely white rose, Learningpdf the beautiful doll, and the picture of the Examprepwell little boy in the store. I left there in tears, thier life changed forever. The love that little boy had for his little sisiter and his mother was overwhel. And in a Learningpdf split8 second a drunk driver had ripped9 the life of that little boy to pieces.

மனைவியை 40 முறை கத்தியால் குத்தி கொடூரமாக கொலை செய்த கணவன்! விசாரணையில் தெரிய வந்த காரணம்

இந்தியாவில் மனைவியை 40 முறை கத்தியால் குத்தி கொலை செய்த கணவனின் செயல் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஹரியானாவின் Gurugram நகரத்தில் இருக்கும் Ashok Vihar பகுதியைச் சேர்ந்த தம்பதி Pankaj Bhardwaj(28)- Vanshika Sharma.

இந்த தம்பதிக்கு கடந்த 2016-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் திருமணம் நடந்துள்ளது. திருமணம் முடிந்த சில மாதங்களிலே Vanshika Sharma மற்றும் அவரது தாய் Pankaj Bhardwaj-ஐ தொடர்ந்து தொந்தரவு செய்து வந்துள்ளனர்.

அதுமட்டுமின்றி அவர் மீது தேவையில்லாத வீண் பழிகளை எல்லாம் கூறியுள்ளனர். இதனால் இவர்கள் மீது ஆத்திரத்தில் இருந்த பான்கஜ் சம்பவதினத்தன்று மனைவியை கத்தியால் சுமார் 40 முறை குத்தி கொலை செய்துவிட்டு அங்கிருந்து தப்பியுள்ளார்.

இந்த தகவல் பொலிசாருக்கு உடனடியாக தெரிவிக்கப்பட்டதால், விரைந்து வந்த பொலிசார் அவரின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்துவிட்டு, தலைமறைவாக இருந்த Pankaj Bhardwaj-ஐ கைது செய்தனர்.

இவர் மட்டுமின்றி இந்த கொலைக்கு உதவிய Nashim Ahmed(39) என்பவரையும் பொலிசார் கைது செய்துள்ளனர்.

மனைவி மற்றும் மாமியாரின் டார்ச்சர் தாங்க முடியாதன் காரணமாகவே அவர் இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்டிருப்பது முதல் கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளதாக பொலிசார் கூறியுள்ளனர்.

You might also like