தமிழீழ வான்புலிகள் கட்டுநாயக்க மீது தாக்குதல் மேற்கொண்டு பத்து ஆண்டுகள் நிறைவு

“கப்பல் ஓட்டினான் தமிழன் அன்று, விமானம் ஓட்டி தாக்குதல் நடத்துவான் தமிழன் இன்று” என்று தமிழ் தேசியத்தலைவரின் தலைமையில் தமிழீழ விடுதலைப்புலிகள் உலகுக்கு வெளிப்படுத்திய நாளின் (26.03.2007) பத்தாம் ஆண்டு நிறைவு நாள் இன்றாகும்.

தமிழீழ விடுதலைப்புலிகளின் மரபுவழிசார் படையணிகள் இருந்த போதும் கடற்படை, தரைப்படை என்ற கட்டமைப்பின்கீழ் விடுதலைப் புலிகளின் படைஅணிகள் காணப்பட்டது.

இப்படைகளானது ஒருநாட்டின் படை அணி கட்டுமானத்திற்கு அமைவாக வான்படையினரை தேசிய தலைவர் உருவாக்கினார்.

வான்புலிகள் முதன்முதல் இலங்கைப் படையினரின் வான்தளம் மீது தாக்குதல் நடத்தி, விடுதலைப் புலிகளும் சமபலத்துடனும், சம படைநிலை வலுவுடன் இருக்கின்றார்கள் என்பதனை பன்னாடுகளுக்கு எடுத்துகூறிய தாக்குதல் நாளாக 2007 மூன்றாம் மாதம் 26 ஆம் நாள் கட்டுநாயாக்க வான்படைதளத்தின் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதல் அமைகின்றது.

தமிழீழ தேசியத்தலைவரின் தூரநோக்கு சிந்தனைக்கு அமைவாக செயற்பட்ட வான்படைஅணிகள் பின்னரான காலகட்டங்களில் இலங்கைப் படையினரின் இலக்குகள் மீது பல தாக்குதல்களை நடத்தி எதிரிக்கு பாரிய இழப்பினை ஏற்படுத்தினார்கள்.

இறுதியில் வான்வழி சென்று இலங்கைத் தலைமையகத்தின் மீது வான் கரும்புலிகள் தாக்குதல் நடத்தியதில்இலங்கை படையினரிற்கு பாரிய இழப்பினை தோற்று வித்தார்கள்.

https://youtu.be/pNEbGyARGDs

You might also like