சொகுசு வாகன த்திற்குள் நடக்கும் மோச மான செயற் பாடு! இரு பெண்க ளுடன் சிக் கிய மாணவர்கள்

சொகுசு வாகன த்திற்குள் நடக்கும் மோச மான செயற் பாடு! இரு பெண்க ளுடன் சிக் கிய மாணவர்கள்

மின்னேரிய ஏரிக்கு அருகில் மோச மான செயற் பாட்டில் ஈடு பட்ட மாணவர்கள், பெண் கள் உட்பட 9 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

நவீன ரக வாகனம் ஒன்றுக்குள் மோச மான செயற் பாட்டில் ஈடுபட்டிருந்த வேளையில், 3 மாணவர்கள் இரண்டு பெ ண்கள் உட்பட ஏனையவர்களும் கைது செய்ய ப்பட்டுள்ளனர்.

வாட கைக்கு பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நவீன மோட்டார் வாகனத்தில் மின்னேரிய ஏரிக்கு அருகிலுள்ள வீட்டினுள் ஹெரோ யின் மற்றும் ஐஸ் போ தைப் பொருள் பயன்படுத்தியவர்களே இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

கைது செய்யப்பட்டவர்கள் பொலநறுவையிலுள்ள பிரபல பாடசாலையில் உயர்தரம் கற்கும் மாண வர்கள் என தெரிய வந்துள்ளது.

பேருவளை, பாணந்துறையை சேர்ந்த பெண் களும், ஏனையவர்கள் புத்தளத்தை சேர்ந்தவர்கள் என பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.

சந்தேக நபர்களுடன் ஹெ ரோயின் போ தைப்பொருள் 2 கிராம் 120 மில்லிகிராம், ஐஸ் போ தைப்பொருள் 150 மில்லிகிராம் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது.

புத்தளத்தில் இருந்து சென்ற இந்த குழுவினர் எலி யோன் ரக சொகுசு வானத்தை வாடகை அடிப்படையில் பெற்றுக்கொண்டு பெ ண்கள் இருவர் குறித்த இடத்திற்கு சென்றுள்ளனர்.

சந் தேக நபர்கள் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்த செயற்பாடு நீண்ட காலகாலமாக இடம்பெற்று வருவதாக விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளதாக பொலிஸார் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

You might also like