வவுனியா இந்துக்கல்லூரி, மதீனா வித்தியாலயம், பரமேஸ்வரா வித்தியாலயம் க.பொ.த சாதாரண தரப் பரீட்சை பெறுபேறு

வவுனியா கோவிற்குளம் இந்துக்கல்லூரி  

1.சி. திலக்சன் – 5ஏ, 2பி, 1சி, 1எஸ்.

2. துஷானந் கீர்த்தனன் – 4ஏ, 1பி, 1சி, 3எஸ்

வவுனியா மதீனா வித்தியாலயம்

1.அப்துல் மஜித் முகமட் மனாஸ் – 5ஏ, 1பி, 3சி

2.ஹாஜாமுகைதீன் றியாஸ் – 1ஏ, 3பி, 3சி, 2எஸ்

வவுனியா பரமேஸ்வரா வித்தியாலயம்

1.அரியகுலேந்திரன் அஜித்குமார் –  8ஏ. சி

2.விஜயவீரன் சகிலன் –  8ஏ, எஸ்

3.இராம்ராஜ்  சரத்குமார் – ஏ, 3பி, 3சி, 2எஸ்

 

You might also like