சற்று முன் இலங்கையில் முதல் தடவையாக கொரோனாவினால் ஒருவர் பலி

சற்று முன் இலங்கையில் முதல் தடவையாக கொரோனாவினால் ஒருவர் பலி கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்ட ஒருவர் இலங்கையில் உயிரிழந்துள்ளார் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கொரோனா தொற்றினால் இலங்கையில்…
Read More...

கொ ரோனா வார்டில் இருந்த 2 வயது குழந்தை உள்ளிட்ட மூ வர் அ டுத்தடுத்து ம ரணம்

கொ ரோனா வார்டில் இருந்த 2 வயது குழந்தை உள்ளிட்ட மூ வர் அ டுத்தடுத்து ம ரணம் தமிழகத்தின் கன்னியாகுமரியில் உள்ள கொ ரோனா வார்டில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தவர்களில் மூன்று பேர் ஒரே…
Read More...

ஊ ரடங்கு ச ட்டத்தை மீ றியமை தொ டர்பில் 17 நபர்கள் கை து

ஊ ரடங்கு ச ட்டத்தை மீ றியமை தொ டர்பில் 17 நபர்கள் கை து வவுனியாவில் ஊ ரடங்கு ச ட்டத்தை மீ றியமை தொ டர்பில் 17 நபர்களை கை து செ ய்துள்ளதுடன் அவர்களின் 6 வாகனங்களை…
Read More...

ஒரு மாதம் நீ டிக்கலாம் ஊ ரடங்கு!கொ ரோனாவின் தா க்கம் அ தியுச்சம்

ஒரு மாதம் நீ டிக்கலாம் ஊ ரடங்கு!கொ ரோனாவின் தா க்கம் அ தியுச்சம் கொ ரோனா வை ரஸ் ப ரவுவதை இலங்கை முழுமையாகக் கட்டுப்படுத்திவிட்டது என்று யாரும் நினைக்க வேண்டாம். இந்த வை ரஸின் தா…
Read More...

இலங்கையில் தீ விரமடையும் கொ ரோனா வை ரஸ் – ஆ பத்தான நிலையில் 8 நோ யாளிகள்

இலங்கையில் தீ விரமடையும் கொ ரோனா வை ரஸ் - ஆ பத்தான நிலையில் 8 நோ யாளிகள் இலங்கையில் கொ ரோனா வை ரஸ் தொ ற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்களில் 8 பேர் ஆ பத்தான நிலையில் இருப்பதாக…
Read More...

இலங்கையில் கொ ரோனா தொ ற்றுக்குள்ளான நபரின் தந்தையும் சகோதரியும் வை ரஸ் தொ ற்று! வைத்தியசாலையில்…

இலங்கையில் கொ ரோனா தொ ற்றுக்குள்ளான நபரின் தந்தையும் சகோதரியும் வை ரஸ் தொ ற்று! வைத்தியசாலையில் அனுமதி களுத்துறையில் கொ ரோனா வை ரஸ் தொ ற்றுக்கு ள்ளானதாக உறுதி செய்யப்பட்ட நபரின்…
Read More...

பொருட்களை வாங்க வரிசையில் நின்ற நபர் தி டீரென ம யங்கி வி ழுந்து ம ரணம்

பொருட்களை வாங்க வரிசையில் நின்ற நபர் தி டீரென ம யங்கி வி ழுந்து ம ரணம் மாத்தறை - தெனியாய, கொட்டப்பொல பிரதேசத்தில் சதொச விற்பனை நிலையத்தில் பொருட்களை வாங்க வந்த நபர் கீழே வி…
Read More...

தீ விர சி கிச்சைப் பிரிவில் உள்ளவர்களை கா ப்பாற்றும் சுற்றுலா வழிகாட்டியின் இ ரத்தம்! வைத்தியர்கள் ந…

தீ விர சி கிச்சைப் பிரிவில் உள்ளவர்களை கா ப்பாற்றும் சுற்றுலா வழிகாட்டியின் இ ரத்தம்! வைத்தியர்கள் ந ம்பிக்கை இலங்கையில் கொ ரோனா வை ரஸால் பா திக்கப்பட்டு கு ணமா க்கப்பட்ட…
Read More...

உலக நாடுகளுக்கு சீன அ திபர் விடுத்துள்ள அ வசர அ ழைப்பு!

உலக நாடுகளுக்கு சீன அ திபர் விடுத்துள்ள அ வசர அ ழைப்பு! த ற்போது ஏற்பட்டுள்ள நெ ருக்கடியான நிலையில், பொருளாதாரத்தைக் காக்க ஒன்றிணையுங்கள் என்று உலக நாடுகளுக்கு சீன அதிபர் ஜி…
Read More...

நோ யாளர்களுக்கு வீடுகளுக்குச் சென்று மருந்துகளைக் கையளிக்கும் தி ட்டம் மு ன்னெடுப்பு

நோ யாளர்களுக்கு வீடுகளுக்குச் சென்று மருந்துகளைக் கையளிக்கும் தி ட்டம் மு ன்னெடுப்பு அரச வைத்தியசாலைகளின் கி ளினிக்குகளில் சி கிச்சை பெற்றுவரும் நோ யாளர்களில் த ற்போது கைவசமுள்ள…
Read More...